قطعات

طراحی وتولید قطعات ماشین آلات .آلومنیوم وورق تا قطر 10 میلیمتر

نگهدارنده شفت

تولید از سایز 8 تا 25 میلیمتر

این کالا به دلیل اینکه تولید داخل ودارای تامین موجودی  دایمی است.

.

 

کوپلینگ

کوپلینگ

تولید در سایزهای متفاوت .

جنس آلومنیوم یک تیکه ماشین کاری شده .

این کالا به دلیل اینکه تولید داخل ودارای تامین موجودی  دایمی است.

پایه استپر موتور

تولید برای استپ موتور های نما 17 ونما 23 و نما 24

جنس آلومنیوم یک تیکه ماشین کاری شده .

این کالا به دلیل اینکه تولید داخل ودارای تامین موجودی  دایمی است.

 

قطعات ماشبن کاری سفارشی

نگهدارنده قطعات بر روی دستگاه

نگهدارنده قطعات بر روی دستگاه

گلویی تبدیل برای اسپیندل