سی ان سی

مشاهده لیست دستگاه های سی ان سی تولیدی صنایع سنجش الکترونیک سی ان سی

 

ماشین سی ان سی سه محوره- مدل البرز ۴۰×۶۰

40×60

ماشین سی ان سی سه محوره- مدل البرز ۲۰×۳۰

20×30

ماشین سی ان سی چهار محوره -مدل البرز۲۰×۳۰

ماشین سی ان سی مخصوص چوب وام دی اف سه محوره- مدل بینالود ۵۰×۵۰

ماشین مخصوص چوب وام دی اف سه محوره- مدل بینالود ۱۲۰×۱۲۰

ماشین سی ان سی مینیاتوری مخصوص تولید لوازم زینتی و جواهرات مدل زاگرس ۱۰×۱۰