طراحی وتولید قطعات ماشین آلات

آلومنیوم

ورق فولاد

نگهدارنده شفت

تولید از سایز 8 تا 25 میلیمتر

این کالا به دلیل اینکه تولیدواحدSE CNC است ،دارای تامین موجودی  دائمی میباشد.

 

.

 

محفظه کوپلیینگ

تولید برای استپ موتور های نما 17 ،نما 23 ، نما 24

جنس آلومنیوم یک تیکه ماشین کاری شده .

این کالا به دلیل اینکه تولیدواحدSE CNC است ،دارای تامین موجودی  دائمی میباشد.

 

 

کوپلینگ

کوپلینگ(رابط بین موتور وشفت )

تولید در سایزهای متفاوت .

جنس آلومنیوم یک تیکه ماشین کاری شده .

این کالا به دلیل اینکه تولیدواحدSE CNC است ،دارای تامین موجودی  دائمی میباشد.

قطعات ماشین کاری سفارشی

 

نگهدارنده قطعات بر روی دستگاه

گلویی تبدیل برای اسپیندل

 

نگهدارنده قطعات بر روی دستگاه